Bio


Krzysztof (Eng. Christopher) Ślachciak, born in 1983, Poznań, Poland. Artist Photographer, member of The Association of Polish Art Photographers. He graduated from Adam Mickiewicz University in Poznań with masters degree in Korean Studies and on Poznań University of Economics he did postgraduate studies in field of Business to Business Marketing with thesis on advertising photography. Since 2008 he runs his own commercial photography studio. Since 2011 until 2016, at the invitation of profesor Włodzimierz Włoszkiewicz, he conducted practical lessons of photography and lectures of composition for the Architecture Department's students at the Poznań University of Technology. Since 2013 he had run photography section of the Artistic Science Club. 

Until now he has shown his works during more than twenty five collective and indyvidual exhibitions as well as other artistic events. He is a finalist of photography section at italian "2015 Ariano International Film Festival", and paticipant of 2015 "SeeMe Exposure Awards" digital exhibition held in Louvre Museum in Paris. June 2016 he has won 2nd Prize in II Fine Art Photography Awards for his Mimesis series and in 2017 he has won two honourable mentions for "Strange Lights" series in III Fine Art Photography Awards and one honourable mention in MonoVision Photo Awards for the same series.
Rys biograficzny


Krzysztof Ślachciak rocznik 1983. artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, absolwent wydziału Neofilologii UAM, oraz studiów podyplomowych z Marketingu na Rynku Międzyinstytucjonalnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z pracą dyplomową traktującą o odbiorcach fotografii reklamowej. Od 2008 roku prowadzi Pracownię Fotografii Reklamowej Luminix. W latach 2011 - 2016, na zaproszenie profesora Włodzimierza Włoszkiewicza, prowadził zajęcia praktyczne dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, a od 2013 roku również wykłady z kompozycji oraz sekcję fotograficzną koła naukowego EduArt w ramach której odbywały się liczne warsztaty, spotkania autorskie i coroczne „Dni Fotografii na Politechnice Poznańskiej”. Obecnie pracuje na rzecz promocji fotografii artystycznej działając w zarządzie ZPAF okręgu Wielkopolski. Prowadzi także warsztaty i plenery fotograficzne.
Do tej pory prezentował swoje prace podczas przeszło 30 wystaw i wydarzeń fotograficznych zarówno w kraju jak i za granicą. Jest finalistą sekcji fotograficznej „Ariano International Film Festiwal 2015” we Włoszech, jego prace wzięły udział w pokazie multimedialnym zorganizowanym w muzeum Luwru w ramach „SeeMe Exposure Awards 2015”, jest laureatem i zdobywcą wyróżnień międzynarodowych konkursów fotograficznych.Photography is not a language - artist statementOnce I thought a good photograph is when a viewer understands it exactly as a photographer wanted. I dissagree
with that today. What if a photographer never wanted to say anything? Photography is not a language, a lease not my photography. My works do not tell any stories, they do not have any obscured sence, and above all they do not tell any universal truth. My photographs serve down to earth purposes.
Once a while I get this feeling when I have to get rid of some emotions. This is when I start to look for a picture that can do it for me. This feeling rises, gets more and more unbearable, and at it's climax makes me work. Photographs happen, or scetches of them, on which in many cases I work for months until they get final shape.
My inspirations are natural for a process like this. Subjective Photography artists like Minor White, Otto Steinert, Bronisław Schlabs, Zdzisław Beksiński, but also Edward Hartwig, Krzysztof Pruszkowski, Stanisław Woś, and painters: Włodzimierz Włoszkiewicz, Franics Bacon, Jackson Pollock, William Turner.
I present my works to You, becouse the final act of their existance is my viewers' feelings about them. Maybe you can find something in them, maybe I can get to know myself better, if you share your opinion, of course.


Fotografia to nie język - deklaracja artystyczna


Kiedyś sądziłem, że dobra fotografia to taka, którą odbiorca zrozumie tak, jak tego chciał fotograf. Dziś się z tym nie zgadzam, bo co jeśli fotograf wcale nie chce czegoś powiedzieć? Fotografia to nie język, a przynajmniej nie moja fotografia. Prezentowane przeze mnie prace nie służą przekazowi, nie są próbą opowiedzenia historii, nie mają ukrytego sensu, ani nie kryje się za nimi uniwersalna prawda. Moje fotografie służą celom przyziemnym i egoistycznym.
Raz na jakiś czas dopada mnie potrzeba wyrzucenia z siebie emocji. Szukam wtedy obrazu, którym mógłbym się ich pozbyć. Takie uczucie narasta, pogania, w kulminacyjnym momencie popycha do działania. Powstają fotografie, lub ich zalążki, często później ćwiczone przez miesiące aż do powstania docelowego obrazu.
Moje inspiracje są naturalne dla tego procesu. To przede wszystkim prace artystów nurtu fotografii subiektywnej: Otto Steinerta, Minora Whitea, Bronisława Schlabsa, Zdzisława Beksińskiego, ale również Edwarda Hartwiga, Krzysztofa Pruszkowskiego, Stanisława Wosia, a także malarzy: Włodzimierza Włoszkiewicza, Francisa Bacona, Jacksona Pollocka, Williama Turnera.
Swoje prace prezentuję Państwu, gdyż ostatnim aktem ich istnienia są odczucia widzów. Może znajdziecie w nich coś dla siebie, może dzieki temu ja dowiem się czegoś o sobie.

Indyvidual exhibitions / wystawy indywidualne:

"Mara", On 6th Gallery, Gliwice, 27.04-15.05.2018r.
"Mara", 15th Rybnik Photography Festival / 15. Rybnicki Festiwal Fotografii 23-25.03.2018r.
„Mara”,  PAcamera Gallery, Suwałki Culture Center / Galeria PAcamera, Suwalski Ośrodek Kultury, Suwałki, 19.01-11.03.2018r.
"Obs_Cure" "Fotocooltura" Festival 2017 / Festiwal "Fotocooltura" 2017, Oborniki Wielkopolskie, Poland 9-11.06.2017r.
"Body" and "Aberrations" / cykl "Ciało” i „Aberracje” w klubie „6. Dzielnica”, organizacja - galeria „PrimeArt”, Łódź, Poland, 21.07-31.08.2016r.
"Forms" / „Formy”, Galeria Ope, Rzeszów, Poland 03.04- 30.04.2016r.
"Body",Forma Festival 15 / "Ciało" Festiwal Forma 15, Rawicz, Poland 7-9.08.2015r.
"Organism", Kórnik Culture Center / "Organizm" Kórnicki Ośrodek Kultury, Prowent 6, Kórnik, Poland May 2015,
"Paralels" / „Paralele”, Centrum Kultury „Scena To Dziwna”, Gniezno, Poland, February 2015,
"Organism" / „Organizm”, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, sierpień/wrzesień 2014, wystawa w ramach II Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki. Leszno, Poland
"Organism: when work and fight we're the same" / „Organizm: Gdy Metodą Walki Była Praca”, Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, Poznań, Poland, May 2014,
"Perun's Women" / „Kobiety Peruna” wystawa plenerowa: Ogrody Gościńca 7 Drzew, Biskupice Wielkopolskie, June-August 2013, Poland
"MyPoznan" / „PozMój” Restauracja „Toga”, Poznań, Poland, May 2012,
"Stories and Architecture" / „Opowieści i Architektura”, Salon Auto-Watin, Jelonek k. Poznania, February 2012,

Collective exhibitions / wystawy zbiorowe:


"Festival of Historic and Alternative Photography Techniques" / „Festiwal Fotografii w Technikach Dawnych i Alternatywnych” Galeria "Piwnica" MDK2 w Zabrzu, Poland 23.02-25.02.2018r.
"Second Exhibition in Historic and Alternative Photography Techniques" / „Druga Wystawa Fotografii w Technikach Dawnych i Alternatywnych” Galeria "Piwnica" MDK2 w Zabrzu, Poland 10.02-11.03.2017r.

"Spaces" - interdyscyplinary exhibition / "Przestrzenie" - wystawa fotograficzna, Galeria w Ratuszu, MBWA, Leszno, Poland 12.01-09.02.2017r.

„Dark Side of Art” - interdysciplinary exhibition / "Ciemna Strona Sztuki" - wystawa interdyscyplinarna, Cosmos Galerie, Vence, France, grudzień 2016r.
"Creative Squad - inauguration" - interdyscyplinary exhibition / "Twórczy Squad – wystawa inauguracyjna",  wspólnie z Tomaszem Jędrzejewskim, wystawa interdyscyplinarna, CK ESTEDE, Gniezno, Poland, 19-24.11.2016r.

Fotocooltura Festival 2016, Oborniki Wielkopolskie, Poland 4-5.06.2016r.
Interdyscyplinary exhibition "Posibly." / Interdyscyplinarna wystawa „Możliwe.” pracowników Katedry Rysunku Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, Galeria Rozruch, Poznań, Poland, 3.06-10.06.2016r.
PrimeArt's Gallery Fine Art Nude photography exhibition / Wystawa aktu galerii „PrimeArt” na „Fashion Week Poland: Fashion Philosophy 2016”, Hala Expo, Łódź, Poland, 21-24.04.2016r.
"Exhibition in Historic and Alternative Photography Techniques" / „Wystawa Fotografii w Technikach Dawnych i Alternatywnych” Galeria "Piwnica" MDK2 w Zabrzu, Poland 11.03-11.04.2016r.
"Modular005" photographs diaporama display, project by dr inż. arch. Hanna Michalak / Pokaz diaporamy z fotografiami kreacji „Modular005” projektu dr inż. arch. Hanny Michalak, modelka: Aleksandra Olszewska, podczas pokazu mody „Modular2” i warsztatów „Architektura Mody 8”, Centrum Kultury Zamek, Poznań, 4.03.2016,
"My Greaterpoland - analog (annex)" 9th Poznań Photography Biennale Exhibition / „Moja Wielkopolska – Analog (aneks)” wystawa zbiorowa w ramach 9. Biennale Fotografii w Poznaniu org. Galeria Arsenał i C.K. Zamek. Galeria Ciemnica, ul. Gwarna 13, Poznań, Poland 19-26.11.2015r.
"Shining" - interdyscyplinary exhibition /„Przebłysk” wystawa interdyscyplinarna twórców środowiska poznańskiego, zawodowo związanych z Katedrą Rysunku, Malatstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Galeria Estrady Poznańskiej OKO/UCHO, ul. Masztalarska 8, Poznań, Poland 19-30.10.2015r.
Finalist of photography section Ariano Internationl Film Festival 2015 exhibition / Wystawa finalistów sekcji fotograficznej konkursu Ariano International Film Festival, Ariano Irpino, Italy, 30.07.2015-2.08.2015r.
SeeMe Exposure Awards 2015 Digital Exhibition / Pokonkursowy, cyfrowy pokaz fotograficzny SeeMe Exposure Awards 2015 – Art Photography Collection, Musee du Louvre, Paris, France 13.07.2015r.
"Show Off At Modern Art Center" Contest FInalist's Exhibiotion / Wystawa pokonkursowa „Wystaw się w CSW”, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń, Poland, March 2015,
"Art Inn: Young Art Fair" / "Art Inn: Targi Młodej Sztuki", galeria Labirynt, Lublin, Poland January 2015,
Polish EU Presidency Celabration Exhibition / Z okazji Polskiej Prezydencji w Radzie UE zaprezentowanej w Auli UAM, Poznań, Lipiec 2011, org. Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań, Poland
"My Greaterpoland" Contest Exhibition 2010 / Pokonkurosowej wystawie „Nasza Wielkopolska 2010” org. Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, wandering exhibition, Poland

Publications / publikacje:


"Nie tylko cykl Mara" - recenzja prac autorstwa dr-a Krzysztofa Jureckiego, "Aspiracje - kwartalnik Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie" #49/50 (3/4/2017) sierpień 2018
"Mara" - opis wystawy w Galerii PAcamera, Tygodnik Przeglad, 5-11.02.2018r.
"Conceptual" - book by  Silvia Colombo, Antonio Muratore, LoosenArt, Rome, Italy, styczeń 2018 
"Modular, Moda i Archtektura", autorka: dr inż. arch. Hanna Michalak - fotografie konceptualnej mody kolekcji zawartych w książce, Poznań 2016,
„Mastro Pulce 8/2016” - wizualna interpretacja poezji, Włochy, listopad 2016,
„Mimesis” portal Fototekstura.pl, autorska prezentacja prac, marzec 2016,
Katalog 9. Biennale Fotografii w Poznaniu, opis twórczości, prezentacja prac i felieton koncepcyjny do konkursu „Ciało, Przestrzeń, Kosmos”, Styczeń 2016,
Art Habens Contemporary Art Review, wywiad i prezentacja prac, wydanie specjalne, sierpień 2015,
See Me Exposure Award Art Photography Collection Book, See Me Community, czerwiec 2015,
Katalog festiwalu im. Ireneusza Zjeżdżałki, Miejska Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2014,


Exhibitions under guardianship / wystawy pod kuratelą:


Interdyscyplinary exhibition "Posibly." / Wystawa wykładowców Katedry Rysunku Malarstwa Rzeźby i Sztuk Wizualnych Politechniki Poznańskiej „Możliwe.”, galeria sztuki „Rozruch”, 3-12.06.2016r.
Photography Contest Exhibition "Explorations: Body, Space, Kosmos" / Pokonkursowa wystawa p.t. „Eksploracje: Ciało, Przestrzeń, Kosmos” w ramach IX Biennale Fotografii w Poznaniu, Galeria „Drewutnia” 10-13.12.2015r.
"Expresion" students' exhibition / Wystawa „W(y)rażenie”, członków sekcji fotograficznej koła EduArt, Galeria „Drewutnia”, czerwiec 2015,
"Revolution, a euromaidan reportage" / Wystawa „rEwolucja – fotoreportaż z Euromajdanu” autorstwa Marii Król i Agnieszki Cecyli Maćkowiak – studentek Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych Politechniki Poznańskiej. Galeria „Drewutnia”, marzec 2014. Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, maj 2014 podczas festiwalu „Ukraińska Wiosna 2014”.
Artistic Education Students' photography works during Interdyscyplinary and faculty inauguration exhibition / Prace fotograficzne studentów Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych Politechniki Poznańskiej podczas wystawy inaugurującej działalność Galerii „Drewutnia” w marcu 2013,
Back to Top